Nowa lista refundacyjna od 1 stycznia 2020 r. – zmiany w programach lekowych

IQVIA przygotowała podsumowanie zmian na najnowszej liście refundacyjnej, obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku. W programach lekowych zachodzi sporo zmian w dostępności finansowanych już terapii, refundację uzyskały również nowe substancje czynne.

Łącznie z programów lekowych i chemioterapii usunięto 13 opakowań leków, a wprowadzono 14 nowych, w tym zawierające wymienione niżej nowe substancje czynne. Urzędowe ceny zbytu 29 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostały obniżone średnio o 14 proc.

Jakie nowe substancje czynne włączono do programów lekowych?

  • trastuzumab emtansine – lek Kadcyla firmy Roche, zarejestrowany w listopadzie 2013 r., dostępny w ramach programy lekowego „B.9. Leczenie raka piersi”. Lek ten jest dostępny dla chorych na nieoperacyjnego miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka piersi.
  • Ceritinib – lek Zykadia firmy Novartis, zarejestrowany w maju 2015 r., dostępny w ramach programu lekowego „B.6. Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca” w pierwszej linii leczenia oraz w leczeniu pacjentów z zaawansowanym ALK-dodatnim niedrobnokomórkowym rakiem płuca po niepowodzeniu terapii innym inhibitorem ALK.

Zmiany w już funkcjonujących programach lekowych:

  • W programie „B.12 Leczenie chorych na chłoniaki złośliwe” zapewniono dostęp do terapii obinutuzumab (lek Gazyvaro firmy Roche), dotychczas dostępnej wyłącznie w ramach programu „B.79. Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem”.
  • Treprostynil (lek Tresuvi firmy Amomed Pharma) – pierwszy odpowiednik leku Remodulin będzie refundowany od stycznia we wszystkich dostępnych dawkach w programie lekowym B.31. Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP). Przez ostatni okres nie było dawki 10 mg/ml – Dzięki Komisji Ekonomicznej wysokość limitu finansowania została obniżona o ok. 50 proc. Wartość refundacji Remodulinu za ostatni rok wyniosła ponad 88 mln zł.
  • Zlikwidowano program lekowy „B.43. Leczenie wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców z chłoniakami, leczonych rytuksymabem”. Tym samym substancja lamivudine (lek Zeffix firmy GlaxoSmithKline) pozostaje dostępna wyłącznie w ramach programu „B.1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B”. W pierwszym półroczu 2019 r. w ramach programu B.43 było leczonych 583 pacjentów.
  • Zlikwidowano program lekowy „B.91 Leczenie rytuksymabem ciężkiej pęcherzycy opornej na immunosupresję”. Substancja rituximab (lek MabThera firmy Roche) pozostaje dostępna dla pacjentów w trzech innych programach: „B.12. Leczenie chłoniaków złośliwych”, „B.33. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym” oraz „B.75. Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA)”. Rituximab jest również dostępny w ramach katalogu chemioterapii; W zlikwidowanym programie B.91 w pierwszym semestrze 2019 r. leczonych było 21 pacjentów.
  • Utworzono program lekowy „B.106. profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV”, zapewniając tym pacjentom dostęp do dwóch terapii: entecavir (12 leków różnych producentów) oraz tenofovir disoproxil (8 leków różnych producentów), dostępnych dotychczas wyłącznie w ramach programu „B.1. Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B”.
  • Utworzono program lekowy „B.107. leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej”, zapewniając tym pacjentom dostęp do terapii omalizumab (lek Xolair firmy Novartis), dostępnego dotychczas wyłącznie w ramach programu „B.44. Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IGE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej”. Program ten został również rozszerzony o populację pacjentów w wieku 6-11 lat.
  • W katalogu chemioterapii dostępność azacytidine (lek Vidaza firmy Celgene), stosowanej w ostrej białaczce szpikowej (AML), ograniczona dotychczas dla pacjentów z 20-30 proc. blastów i wieloliniową dysplazją, została poszerzona o pacjentów z >30 proc. blastów w szpiku.

źródło: IQVIA