NIPiP o efektach kolejnego spotkania w MZ

W sobotę na stronie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych opublikowana została informacja dot. kolejnego spotkania w MZ ws. realizacji Porozumienia z 9 lipca 2018 r. Spotkanie miało miejsce w piątek (24 stycznia).

Jak czytamy w informacji, Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia poinformowały o rozpoczęciu prac związanych z trwałą gwarantowaną kontynuacją wypłaty środków przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych po 3 marca 2020 r. Do konsultacji społecznych maja być przekazane projekty rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Spotkanie było kontynuacją rozmów z 6 grudnia 2019 r. Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia starały się przedstawić swoje stanowisko do problemów zgłaszanych przez środowisko.

Jak uzgodniono, NFZ wyda w trybie pilnym komunikat do świadczeniodawców o możliwości całościowego wykorzystania środków z OWU dla pielęgniarek i położnych za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. z informacją, że środki te muszą być niezwłocznie pobrane w związku z zamknięciem roku finansowego.

Ministerstwo Zdrowia i NFZ poinformowały o rozpoczęciu prac związanych z trwałą gwarantowaną kontynuacją wypłaty środków przeznaczonych dla pielęgniarek po 31 marca 2020r. Strona społeczna i związkowa mają otrzymać wkrótce projekty rozwiązań prawnych celem konsultacji.

Ministerstwo Zdrowia deklaruje też przygotowanie propozycji zmian w ustawie o najniższym wynagrodzeniu pracowników medycznych w zakresie zmiany współczynników pracy opisanych w załączniku do ustawy w celu podniesienia współczynników, zmniejszenia rozbieżności pomiędzy grupami pielęgniarek, a także ewentualnych zmian w opisie grup. Pierwsze spotkanie w tej sprawie odbędzie się 28 stycznia 2020r.

Strona związkowa i społeczna zgłosiła ponadto MZ i NFZ konieczność wzrostu średnich wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w celu zachowania proporcji związanych ze skokowym wzrostem minimalnego wynagrodzenia.

NFZ ma sprawdzić zasady wzrostu wynagrodzeń zasadniczych pielęgniarek i położnych zatrudnionych w systemie POZ celem potwierdzenia, że także dla tej grupy zawodowej zostały wykonane przez świadczeniodawców gwarantowane wzrosty wynagrodzeń zasadniczych.

Minister Zdrowia poinformował o rozpoczętych kontrolach norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych z polecenia wojewodów i konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa. Dodatkowo NFZ deklaruje, że w zakresie kontroli planowych w przypadku pojawiających się skarg będzie rozszerzał zakresy kontroli także na kwestie dotyczące norm zatrudnienia. OZZPiP przypomniał natomiast, że kontrole norm nie mogą ograniczać się tylko do sprawdzenia dokumentów, ale kontrolerzy powinni pojawić się bezpośrednio na oddziałach i kontrolować rzeczywiste liczby łózek oraz współpracować z działającymi w szpitalach organizacjami zakładowymi OZZPiP.

źródło: rynekzdrowia.pl