MRPiPS: prawie milion maseczek i milion par rękawiczek dla DPS-ów

Do domów pomocy społecznej trafi 30 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 975 tys. maseczek, 174 tys. przyłbic i ponad 964 tys. par rękawiczek – poinformowało 15 kwietnia Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ponadto na wsparcie powiatów w prowadzeniu DPS-ów przeznaczono dodatkowe 20 mln zł.

W ostatnim czasie media branżowe i ogólnopolskie donosiły o bardzo trudnej sytuacji w placówkach opieki długoterminowej oraz domach pomocy społecznej – wiele tych ośrodków stało się ogniskami koronawirusa i boryka się z ogromnymi brakami środków ochrony osobistej, ale przede wszystkim, personelu. Sytuację dodatkowo utrudnia fakt, że większość przebywających w nich pacjentów i pensjonariuszy jest w grupie podwyższonego ryzyka z uwagi na choroby współistniejące.

Prowadzenie domów pomocy społecznej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego. Zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz nad jakością usług, dla których zostały określone standardy, sprawują wojewodowie.

„Trzymamy rękę na pulsie i reagujemy na bieżąco. Na nasz wniosek Agencja Rezerw Materiałowych udostępniła płyn do dezynfekcji rąk oraz maseczki trójwarstwowe, które przekazane zostały wojewodom, a następnie rozdysponowane domom pomocy społecznej. Płyn do dezynfekcji – na prośbę MRPiPS – przekazał wojewodom również KGHM. Do domów pomocy społecznej trafi blisko 30 tys. litrów płynu do dezynfekcji, 975 tys. maseczek, 174 tys. przyłbic i ponad 964 tys. par rękawiczek” – powiedziała szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Środki są już rozdysponowywane. Jako przykład resort rodziny podaje województwo małopolskie. Wojewoda małopolski przekazał wszystkim domom pomocy społecznej środki dezynfekujące pozyskane w ramach otrzymanej darowizny z Fundacji KGHM Polska i z Agencji Rezerw Materiałowych (łącznie 583 sztuk płynu w pojemnikach 5 l). Dom Pomocy Społecznej w Bochni, w którym potwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem, otrzymał oprócz 70 l płynu także 500 maseczek.

„Z przekazanych nam informacji wynika, że 9 kwietnia 2020 r. rozdysponowano wśród domów pomocy społecznej woj. małopolskiego 38 tys. 400 rękawiczek, 29 tys. 850 maseczek i 645 l płynu dezynfekującego. Poinformowano jednostki prowadzące lub zlecające prowadzenie domów pomocy społecznej o możliwości odbioru środków. Dla DPS-u w Bochni przeznaczono 2800 sztuk rękawiczek, 2000 maseczek, 17 opakowań płynu do dezynfekcji rąk (po 5 l)” – wylicza minister Marlena Maląg.

Jak dodaje, 11 kwietnia dla DPS w Bochni przekazano ponadto: kombinezony ochronne – 50 sztuk, maski chirurgiczne trójwarstwowe – 500 sztuk, półmaski FFP2 – 100 sztuk, gogle – 10 sztuk, rękawice chirurgiczne 2000 sztuk, ochraniacze na obuwie – 100 par. 15 kwietnia trafiło tam także 30 sztuk masek z filtrem FFP3.

„Skutki epidemii koronawirusa dotykają niemal każdej sfery życia społecznego. W związku z rosnącymi potrzebami i trudną sytuacją w domach pomocy społecznej zdecydowaliśmy o przekazaniu dodatkowych 20 mln zł z rezerwy celowej budżetu państwa na wsparcie powiatów w prowadzeniu tych placówek” – mówi minister Maląg.

źródło: pulsmedycyny.pl