Misja

Celem Stowarzyszenia jest dążenie do stałej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa i rozwój wiedzy oraz świadomości prozdrowotnej we wszystkich jej aspektach. Cel ten jest dla nas punktem, do którego będziemy dążyć. Chcemy by stale rosła wiedza zarówno zwykłych ludzi jak i specjalistów, by chętni lekarze mogli mieć dostęp do najnowszych badań i rozwoju w swych specjalnościach. Chcemy być dla nich wsparciem.

Zdrowie (Health) to dynamiczny proces, w którym dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny człowieka wynika z braku choroby i niedomagań, oraz umożliwia wykorzystanie wszelkich możliwości twórczych w najkorzystniejszych warunkach. Zdrowie to proces wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm-środowisko, pozwalający w wyniku braku choroby utrzymać równowagę pomiędzy organizmem a środowiskiem. Zdrowie to potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska.

Zdrowie, jako niezbędny kapitał jest fundamentem pomyślności zarówno społeczeństwa, jak i każdego z osobna. Właśnie dlatego Stowarzyszenie „PRO-SALUTEM” podejmuje trud wzmacniania tego fundamentu. „PRO-SALUTEM” jest organizacją grupującą specjalistów z różnych dziedzin medycyny, farmacji i nauk pokrewnych, a także profesjonalistów w dziedzinie promocji, marketingu i zarządzania.

Promocja zdrowia (Health Promotion) jest procesem umożliwiającym zwiększenie kontroli nad zdrowiem oraz jego polepszenie poprzez podnoszenie poziomu wiedzy o sposobach zapobiegania chorobom, w celu długotrwałej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa. (Na podstawie: First International Conference on Health Promotion, Ottawa, 21 November 1986)

Stowarzyszenie jako swoją misję rozumie wpływanie na organy władzy ustawodawczej i wykonawczej, by zdrowie społeczeństwa, profilaktyka i leczenie były nie tylko szerzej dostępne dla społeczeństwa, ale także były przedmiotem najwyższej troski Państwa. Misja ta jest realizowana również poprzez wspieranie tych, którzy o to zdrowie dbają na co dzień. Ułatwianie dostępu do najnowszych wyników badań, tworzenia własnych programów naukowych i udzielanie wsparcia medialnego. To również pomoc poprzez szerzenie wszelkimi środkami świadomości zdrowotnej wśród zwykłych ludzi.