Miliardy dla Polski. Jest decyzja Komisji Europejskiej

Polska skutecznie wypełniła pierwsze kamienie milowe – oświadczyła Komisja Europejska. Odblokowała miliardy euro dla Polski. To fundusze z KPO i funduszy spójności.20 lutego, Adam Bodnar przedstawił w Brukseli plan reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce, który ma doprowadzić do zakończenia uruchomionej w 2017 r. procedury z art. 7. Traktatu o Unii Europejskiej wobec Polski. Plan spotkał się z pozytywnym odbiorem państw członkowskich.

W ubiegły piątek do Polski przyjechała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. – Miło mi tu jest być wśród Polaków, którzy działają w kierunku odtworzenia praworządności – stwierdziła Ursula von der Leyen. – Bardzo cieszę się z planu działania, który zaprezentował polski rząd. Jest to jasna mapa drogowa, opierająca się na reformach, które uruchomiliście i krokach, które podjęliście w zakresie niezawisłości sądów – powiedziała Ursula von der Leyen.

Dodała, że w przyszłym tygodniu zapadną dwie decyzje ws. funduszy europejskich dla Polski. Miały one uwolnić 137 mld euro z funduszu spójności i Funduszu Odbudowy (60 mld z KPO i 76 z funduszu spójności).
6,3 mld euro wkrótce trafi do Polski

„Komisja Europejska przyjęła dziś dwa akty prawne, które utorują Polsce drogę do uzyskania dostępu do 137 mld euro z funduszy UE. Akty te odnoszą się do przyjętych przez Polskę reform w zakresie praworządności oraz niedawnych i natychmiastowych kroków podjętych w celu osiągnięcia kamieni milowych na drodze do wzmocnienia niezależności sądownictwa” – poinformowała w czwartek Komisja Europejska w oficjalnym komunikacie.W rzeczywistości kwota, którą wkrótce otrzymamy jest o wiele niższa. Komisja Europejska wydała wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy( został złożony przez nowy rząd w grudniu u.br.). Otwiera to drogę do wypłaty Polsce 6,3 mld euro.

– Komisja Europejska wydała w czwartek wstępną pozytywną ocenę pierwszego wniosku Polski o płatności z Funduszu Odbudowy. Otwiera to drogę do wypłaty Polsce 6,3 mld euro w ramach KPO – poinformowała rzeczniczka KE Veerle Nuyts.

By otrzymać pozostałe pieniądze z KPO, Polska będzie musiała złożyć kolejne wnioski.- Komisja uważa, że Polska spełniła warunki horyzontalne związane z Kartą Praw Podstawowych. To pozwoli Polsce na dostęp do 76,5 mld euro środków na okres 2021–2027 w ramach programów polityki spójności, programów dotyczących wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa oraz programów finansowania polityki spraw wewnętrznych – przekazał w Brukseli rzecznik KE Stefan De Keersmaecker.To oznacza, że w najbliższych tygodniach popłynie też do Polski pierwsze 600 mln euro z blokowanych do dzisiaj funduszy spójności.

źródło: wp.pl