Kontakt

Siedziba rejestrowa/Biuro Stowarzyszenia:

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM”
ul. Heroldów nr 21J lok. 6, 01-991 Warszawa

Tel.: +48 22 299 67 80
Kom.: +48 539 934 928
Fax: +48 22 742 19 32

e-mail: sekretariat@pro-salutem.edu.pl

NIP: 1182111443
KRS: 0000243277
REGON: 140874680

Rejestr: XIII Wydział Gospodarczy Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy

Kontakt:

Biuro Zarządu:

Dyrektor Biura Zarządu
Monika Warzecha – info@pro-salutem.edu.pl