Już tylko osiem dni dzieli nas od rozpoczęcia IV Konferencji Naukowej z cyklu „Mity i Rzeczywistość XXI wieku – Żywność Genetycznie Modyfikowana GMO”

7 listopada 2015 roku w Warszawie odbędzie się IV Konferencja Naukowa z cyklu „Mity i Rzeczywistość XXI wieku – Żywność Genetycznie Modyfikowana GMO”.

Organizmy genetycznie modyfikowane są tematem kontrowersyjnym i wzbudzającym wiele dyskusji nie tylko w środowisku naukowym, ale także wśród zwykłych konsumentów. Wzrost świadomości tego zagadnienia jest niezwykle istotny.

Podczas spotkania zaproszeni Eksperci, zarówno z kraju, jak i z zagranicy zaprezentują najnowsze osiągnięcia naukowe i tematy z zakresu: ustawy o GMO, zarządzania biogospodarką w Unii Europejskiej, GMO i jakości żywności spożywanej przez człowieka.

W programie m. in.:

 • Co Polacy wiedzą o GMO?
 • Wyzwania i problemy analiz GMO – rola laboratoriów referencyjnych
 • Leki GMO w Polsce
 • Nasze przekonania co do zdrowego żywienia – lęk przed żywnością modyfikowaną genetycznie
 • Poglądy rolników o kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie
 • Wpływ GMO na bioróżnorodoność

Na Konferencji wśród zaproszonych Gości przewidujemy udział m.in.:

 • prof. dr hab. Andrzej K. Kononowicz
  Prezes Polskiej Federacji Biotechnologii
 • Barbara Jaworska-Łuczak
  Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Biobójczych w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Szyszko
  Poseł na Sejm RP
  Katedra Architektury Krajobrazu SSGW w Warszawie
 • prof. dr hab. inż. Antoni S. Pluta
  Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • inż. Tadeusz Szymańczak
  Polityk, rolnik, poseł na Sejm I Kadencji, Stowarzyszenie Producentów Roślin Zbożowych w Polsce, Mazowiecka Izba Rolnicza w Warszawie
 • prof. dr hab. Tomasz Twardowski
  Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
 • Anna Szmelcer
  Przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO,
  Mikrobiolog, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
  Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Piotr Stępień
  Instytut Genetyki i Biotechnologii
  Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Jan Narkiewicz-Jodko
  Były Członek Komitetu Ochrony Roślin Polskiej Akademii Nauk i Przewodniczący jednej z grup roboczych Światowego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

Więcej informacji na stronie www.gmo.org.pl