Dr Roman Topór-Mądry prezesem AOTMiT na kolejną kadencję. Właśnie został powołany

Dr n. med. Roman Topór-Mądry 9 listopada odebrał z rąk ministra zdrowia Adama Niedzielskiego powołanie na funkcję prezesa Agencji Oceny Taryfikacji Medycznych i Technologii. To kolejna jego kadencja w AOTMiT.
Od ogłoszenia do wyboru. Ogłoszenie o naborze na funkcję prezesa AOTMiT pojawiło się w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji pod koniec października. Miało to związek z dobiegającą do końca pięcioletnią kadencją dotychczasowego prezesa, którym był od listopada 2017 r. dr Roman Topór-Mądry. Dzień końca jego prezesury w AOTMiT upłynął wczoraj, 8 listopada.

Do konkursu stanęło czterech kandydatów, wśród nich m.in. dotychczasowy prezes oraz m.in. były wiceminister zdrowia Krzysztof Łanda, który publiczne o tym poinformował. Dziś odniósł się do wyboru nowego-starego prezesa w mediach społecznościowych.Warto nadmienić, że wszyscy kandydaci do fotela prezesa AOTMiT pozytywnie przeszli ocenę formalną złożonych dokumentów i kompetencji, przeprowadzono z nimi rozmowy.

Roman Topór-Mądry to lekarz, dr nauk medycznych, specjalista zdrowia publicznego i epidemiolog. Głównym przedmiotem zainteresowań naukowych są m.in. czynniki ryzyka chorób układu krążenia, choroby dementywne, cukrzyca, nowotwory piersi i jelita grubego, a także rozwój metodologii badań naukowych i wykorzystanie informatyki w kształceniu lekarzy i poprawie jakości opieki zdrowotnej. Pracował w zespołach doradczych m.in. towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Ministerstwa Zdrowia, Komisji Europejskiej, Banku Światowego.

O tym, że wybór padł na dotychczasowego prezesa Topór-Mądrego od rana 9 listopada nieoficjalnie informowały branżowe media. Po południu informacja została potwierdzona na Twitterze Ministerstwa Zdrowia.

„Dr n. med. Roman Topór-Mądry został ponownie wybrany, w otwartym naborze, na prezesa @aotmit. Powołanie wręczył minister zdrowia
@a_niedzielski” – brzmi wpis Ministerstwa Zdrowia na TT.

źródło: rynek zdrowia.pl