43. Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland

22 listopada w Gdańsku-Sobieszewie rozpocznie się 43. Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland. To najważniejsze wydarzenie w życiu Stowarzyszenia, do którego należą studenci kierunków medycznych oraz młodzi lekarze z 17 miast w Polsce.

Studenci medycyny jako przyszli lekarze będą poszerzali swoją wiedzę w zakresie zapobiegania chorobom cywilizacyjnym, aby zwiększać świadomość społeczną i móc edukować swoich przyszłych pacjentów.

W wydarzeniu weźmie udział około 300 studentów medycyny i młodych lekarzy z różnych miast. W ciągu trzech dni delegaci będą prowadzić dyskusje poruszające najważniejsze kwestie dotyczące działalności Stowarzyszenia. Podczas jesiennego zgromadzenia odbędą się również wybory do władz stowarzyszenia, jak również uroczysta Gala Ehrmannów, wyróżniająca najbardziej aktywne osoby spośród siedemnastu oddziałów.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Stanowi część International Federation of Medical Students’ Associations, które jest największą na świecie organizacją studencką, działającą na terenie 125 państw. W ramach IFMSA działa ponad 1,4 mln młodych medyków na świecie.

Wydarzenie odbywa pod patronatem ważnych instytucji państwowych i medycznych: miasta Gdańsk, rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministerstwa Zdrowia.

źródło: pulsmedycyny.pl