13,5 mln zł z budżetu Mazowsza dla szpitali i instytucji kultury

Podczas obrad sejmiku, radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego dla szpitali i instytucji kultury. W sumie ponad 13,5 mln zł zostanie przeznaczonych na zakup sprzętu, prace remontowe i konserwatorskie.

– Staramy się na bieżąco monitorować potrzeby naszych jednostek oraz szpitali i w miarę możliwości przekazywać im środki na potrzebne remonty czy zakup sprzętu oraz wyposażenia. Ten rok jest wyjątkowy pod względem inwestycji na Mazowszu. Dodatkowe środki przyznane zostały mazowieckim szpitalom, ale też instytucjom kultury – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Zdrowie

Na remonty i doposażenie szpitali przeznaczonych będzie ponad 11,5 mln zł. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone m.in. na :

 • modernizację i doposażenie oddziałów szpitalnych w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 5,4 mln zł;
 • zakup specjalistycznej aparatury medycznej wraz z adaptacją pomieszczeń w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie – 2,2 mln zł (oraz w 2021 r – 946,4 tys. zł);
 • utworzenie ośrodka udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu – 1 mln zł;
 • modernizację systemu zasilania – trasy kablowe, wymiana rozdzielni w budynku B w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 975 tys. zł;
 • wykonanie rezerwowego źródła zaopatrzenia w energię elektryczną oraz rezerwowych źródeł wody w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii – 323,6 tys. zł;
 • modernizację dachu w części zachodniej i centralnej Pawilonu Głównego oraz w budynku B na terenie Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy – 311 tys. zł;
 • zakup i montaż urządzeń do zwalczania legionelli w Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr med. J. Bogdanowicza w Warszawie – 211,8 tys. zł;
 • informatyzację aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpital Wojewódzki im. św. Jana Pawła II w Siedlcach – 114 tys. zł (oraz w 2021 r. – 1,2 mln zł i 2022 r. – 755,2 tys. zł );
 • wymianę dwóch dźwigów towarowych w budynkach Pawilonu 1 i Kuchni w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu – 83,8 tys. zł;
 • modernizację obiektów MWOMP w Płocku oddział w Warszawie – etap I dokumentacja w Mazowieckim Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Płocku – 50,4 tys. zł (oraz w 2021 r. – 168 tys. zł);
 • zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, modernizacja systemu oddymiania dwóch klatek w budynku „D” w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie – 34 tys. zł;
 • termomodernizację budynków Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie przy ul. Dolnej 42 i Nowowiejskiej 27 – 14,2 tys. zł ( oraz w 2021 r. – 88 tys. zł i w 2022 r – 6 tys. zł);

Kultura

Dodatkowe środki trafią również do instytucji kultury. Ponad 2 mln zł zostanie przeznaczone na modernizacje i zakup wyposażenia m.in. na:

 • utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze – 897 tys. zł;
 • budowę ogrodzenia terenu oraz prace konserwatorskie w czterech zabytkowych wiatrakach zlokalizowanych na terenie ekspozycji muzealnej w Muzeum Wsi Radomskiej – 811 tys. zł;
 • rewitalizację muru Carnota na odcinku od Działobitni do Bramy Straceń wraz z rewitalizacją Bramy Straceń w Muzeum Niepodległości w Warszawie – 325 tys. zł.

źródło: mazovia.pl